KOMPLOT

Stínohra za plátnem obrazu reality
05.06.2011 12:59:36
Střevní epidemie (přišlo mailem)
Střevní epidemie není z okurek, ale s největší pravděpodobností z jedovatých sopečných plynů a ze sopečného prachu na potravinách! Stejně jako vloni v březnu provází letošní erupci islandské sopky Grimsvötn náhlá a nevysvětlitelná  "epidemie" střevních potíží prozatím na území Německa, Nizozemska, Dánska a Velké Britanie. Podle dostupných materiálů příznaky a projevy této  "epidemie"  odpovídají scela přesně otravě sopečnými plyny a jedovatým sopečným prachem.- (ten dorazil do ČR ve středu a ve čtvrtek). Proto se nedaří mikrobiologům identifikovat původce onemocnění. Na otravu agresivnímy plyny a látkami samozřejmě ATB nezabere, jde totiž o chemické poleptání sliznice (proto ta krev ve stolici). Na tyto potíže nezabírá ani Endiaron, Imodium, Ercefuril. Tyto tři léky bezpečně zvládají do pěti dnů zastavení i těžkých  průjmů zbůsobených bakteriemi, ale na otravu chemickými látkami jsou naprosto neúčinné. Media se zajímají hlavně o ztráty leteckých společnosti a o ekonomický dopad zastavení letového provozu. Zdraví lidí je druhořadá záležitost.
Ve vlastním zájmu omývejte veškerou syrovou zeleninu a ovoce. Nejezte potraviny neznámeho původu,myjte si co
nejčastěji ruce, denně se sprchujte a myjte vlasy, vyperte veškeré svrchní oděvy. Na ochranu vlastního zdraví si holt musíme najít návod sami.Není divu , když každé vystoupení našeho hlavního gienika v Tv připomíná spíš výkon klauna než rady a doporučení odpovědného lékaře. Naštěstí lidské tělo je moudré a zastavit vlastní detoxikaci odmítá, to je důvod proč na současné střevní útrapy jinak 100% fungující léky nezabírají.
(Příznaky otravy sloučeninami fluoru, chloru a sirnatými aerosolem si můžete najít na na netu).
autor přišlo e-mailem | stálý odkaz | 0 komentářů
04.06.2011 19:05:06
Rozkrádání státního majetku

Vážení čtenáři, na začátku mého článku mi dovolte, abych s lehkou nostalgií vzpomenul na doby minulé. Na doby, kdy naše země byla víceméně soběstačná a nebylo potřeba z cizích zemí dovážet téměř nic. Na doby, ve kterých v naší zemi byli veliké tovární podniky a lidé měli jistotu práce a nemuseli se bát, že o ni přijdou. A dnes? Cizí podniky a firmy se v naší zemi roztahují, aby nám draze prodávali své (nekvalitní) výrobky, které bychom byli schopni vyrobit si sami. Abych byl konkrétní: ocel, auta, zemědělské výroky - to vše jsme byli schopni vyrobit sami. Tedy pokud by v naší zemi byli ony velké tovární podniky. A proč tomu tak je? Na to je jednoduchá odpověď. Protože všechen stání majetek (továrny apod.) je po roce 1989 rozkraden, anebo jak by řekli naši politici, rozprodán.

(více)
autor OSa | stálý odkaz | 0 komentářů
13.12.2010 06:46:14
Pravá úloha WikiLeaks - "Vypálení Reichstagu" na deset způsobů:

Po spuštění stránek WikiLeaks a tzv. úniku tajných dokumentů se řada prozíravějších lidí začala zaobírat otázkou, co bude cílem dezinformační kampaně tentokrát. Nyní je jisté, že tato dezinformační kampaň je opět tou samou, jakou využil Hitler ve "vypálení Reichstagu", či Bush ml. při "boji s terorismem" - útok na dva paneláky kdesi na západě USA. Objevily se totiž informace, že americký senát bude schvalovat zákon, díky kterému budou mít USA pravomoc zablokovat jakékoli internetové stránky. Invence nápadů válečných štváčů z Pentagonu tedy nezaznamenala žádné razantní změny, stále ta samá písnička od Adolfa Hitlera. Pojďme se tedy podívat konkrétně, o co se tedy jedná.
Taktika této provokace je v zásadě velmi prostá, její uživatel pracuje zhruba takto: Zinscenuji útok sám na sebe, abych pak mohl zdůvodnit represe/teror, který využiji k posílení své (totalitně) mocenské pozice, kontroly, společenské infiltrace apod.

(více)
autor Jakub Holas | stálý odkaz | 0 komentářů
08.12.2010 09:37:10
Dokument: Katyň - skutečnost 5.:
POSUDEK: Komise soudních lékařských znalců dospěla na základě výsledků soudně-lékařského ohledání mrtvol k tomuto závěru:
Po otevření hrobů a vyjmutí těl z nich bylo zjištěno:
      a) mezi velkým množstvím těl v uniformách polských válečných zajatců jsou též mrtvoly v civilním oděvu, jejichž počet je v poměru k celkovému počtu ohledaných mrtvol nepatrný (celkem 2 z 925); nohy mrtvých byly obuty ve vojenských botách;
      b) oděv na mrtvolách zajatců svědčí o tom, že jde o důstojníky, z části o vojáky polské armády; (více)
stálý odkaz | 0 komentářů
08.12.2010 09:35:43
Dokument: Katyň - skutečnost 4.:
VÝZVA K OBYVATELSTVU -  Kdo může poskytnout informace o hromadné vraždě, jíž se dopustili bolševici v r. 1940 na zajatých polských důstojnících a duchovních v lese "Kozí Hory" u silnice Gnězdovo ? Katyň?  Kdo viděl automobilové transporty z Gnězdova na "Kozí Hory" anebo kdo viděl anebo slyšel střílení? Kdo zná obyvatele, kteří o tom mohou něco říci? Každá zpráva bude odměněna. Zprávy zasílejte do Smolenska, německé policii, Musejní ulice č. 6, a německé policii do Gnězdova č. 105, u nádraží. F o s s, poručík polní policie, 3. května 1943. (více)
stálý odkaz | 0 komentářů
08.12.2010 09:33:46
Dokument: Katyň - skutečnost 3.:
VZNIK NĚMECKÉ PROVOKACE - V zimě 1942/43 se všeobecná válečná situace ostře změnila k neprospěchu Němců. Válečná moc Sovětského svazu stále rostla, jednota SSSR se spojenci sílila. Němci se rozhodli sáhnout k provokaci. K tomu účelu využili zločinů, které sami spáchali v Katyňském lese a nařkli z nich orgány sovětské moci. Tímto manévrem hodlali vyvolat rozmíšku mezi Rusy a Poláky a zastřít stopy svých zločinů. (více)
stálý odkaz | 0 komentářů
08.12.2010 09:31:53
Dokument: Katyň - skutečnost 2.:
RAZIE NA POLSKÉ VÁLEČNÉ ZAJATCE.
Že zajatí Poláci byli v smolenských okresech ještě na podzim 1941, je potvrzováno též skutečností, že Němci prováděli četné razie na tyto zajatce, uprchlé z táborů. Svědek I. M. Kartoškin, tesař, vypověděl: "Bývalý starosta vesnice Novyje Bateky - M. D. Zacharov, vypověděl, že na podzim 1941 Němci usilovně "pročesávali" vesnice a lesy v honbě za polskými zajatci. (více)
stálý odkaz | 0 komentářů
08.12.2010 09:28:46
Dokument: Katyň - skutečnost 1.:
Podle usnesení Mimořádné státní komise pro zjištění a vyšetření zločinů německých fašistických vetřelců a jejich společníků, byla vytvořena zvláštní komise pro zjištění a vyšetření okolností, za kterých byli německými fašistickými vetřelci postříleni v katyňském lese, nedaleko Smolenska, zajatí polští důstojníci. Komise se skládala: z člena Mimořádné státní komise - člena Akademie věd N. N. Burděnka, jakožto předsedy komise, člena Mimořádné státní komise - metropolity Nikolaje, předsedy Všeslovanského komitétu - generála-poručíka A. S, Gundorova, předsedy výkonného výboru Spolků Červeného kříže a Červeného půlměsíce - S. A. Kolesnikova, lidového komisaře osvěty RSFSR - člena Akademie věd V. P. Potěmkina, šéfa Hlavní vojenské sanitní správy Rudé armády - generála-plukovníka J. I. Smirnova a předsedy smolenského oblastního výkonného výboru sovětů - R. J. Mělnikova. (více)
stálý odkaz | 0 komentářů
08.12.2010 09:26:49
K obsahu tajného dokumentu "5190 taj./zprav. 1941":
Prezident ČSR Dr. E. Beneš a vláda ČSR projednávali 8. května 1941 v Londýně uvedený dokument. Soustřeďoval a věcně analyzoval fakta o zapojení ekonomického, výzkumného a výrobního potenciálu tzv. protektorátu českých zemí okupovaných fašistickým Německem. Tento potenciál byl ČSR Německem uloupen na základě teroristického diktátu z Mnichova roku 1938 a německým vojenským vpádem do naší země 15. března 1939. Stalo se tak v důsledku zrady Československa Francií a Velkou Británií a za pomoci domácích zrádců a kolaborantů s Německem a jeho pátou kolonou v ČSR. (více)
stálý odkaz | 0 komentářů
08.12.2010 09:24:14
Hitlerovské ministerstvo zahraničí - zločinná organizace:

Spolková komise historiků, ustavena bývalým ministrem zahraničí Joschkou Fischerem v roce 2005, zveřejnila výsledky zkoumání aktivit Ribbentropova úřadu (Auswärtiges Amt - AA) po celou dobu Třetí říše. Komise došla k závěru, že  AA se přímo podílelo na nacistických válečných zločinech a zločinech proti lidskosti. Podle člena komise Eckarta Conzeho  ministerstvo zahraničí - MZV sehrávalo, jako instituce, aktivní roli v násilných politických aktivitách NSDAP od roku l933 a přispělo k realizaci zločinů, včetně vyvražďování Židů v Evropě. Po vzniku Spolkové republiky se pak stalo útočištěm pro mnoho vysokých nacistických úředníků.

(více)
stálý odkaz
08.12.2010 09:21:54
Proč unikly "tajné" dokumenty o válce:
Únik tajných dokumentů z Pentagonu náleží do kategorie bajek a legend, stejně jako tvrzení, že za vraždou Johna Kennedyho stál Fidel Castro a potažmo SSSR, že válku proti Vietnamu vyvolal útok Vietnamců na americkou válečnou loď USS Maddox v Tonkinském zálivu a útok na "dvojčata" v New Yorku i Pentagon zorganizovali pologramotní arabští teroristé. (více)
stálý odkaz | 0 komentářů
25.08.2009 15:04:03
David Pěcha, známý z procesu s Hučínem, skočil z okna:

Šumperk,
Přerov – Známý mladý komunistický aktivista David Pěcha ze Šumperka,
který se dostal do povědomí široké veřejnosti na Přerovsku kvůli
soudním tahanicím s bývalým důstojníkem BIS Vladimírem Hučínem, spáchal
v pondělí sebevraždu. Skočil z okna panelového domu v Kmochově ulici v
Šumperku a byl na místě mrtev.
„Policie okolnosti úmrtí vyšetřuje,
ale vzhledem k pozůstalým zemřelého a charakteru případu nebude další
informace zveřejňovat," uvedl tiskový mluvčí šumperské policie Josef
Bednařík.(více)
stálý odkaz | 0 komentářů

Informace, které měly zůstat utajeny

Internetový projekt Komunistického svazu mládeže

Bulletin stáhnete kliknutím na obrázek

První číslo:

Profil
 poslat vzkaz autorovi
Aktuální články
Archiv
Rubriky
Odkazy
Fotoalbum
Šablona
Free Blogger Templates
TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se